UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Projekt Fondu na podporu umenia

Knižničný fond UK doplnený aj zásluhou podpory Fondu na podporu umenia

UK UPJŠ v roku 2020 získala prostredníctvom svojho projektu Bez kvalitnej literatúry nie je možné kvalitné vzdelávanie podporu Fondu na podporu umenia v rámci výzvy č. 10/2020 na nákup kníh vo výške 18 000 €. Fond všetkých pracovísk UK tak bol v roku 2021 obohatený o 1047 nových knižničných jednotiek. Vďaka FPU (www.fpu.sk) do fondu pribudla študijná literatúra, odborné publikácie zodpovedajúce študijnému profilu na UPJŠ, ale aj populárno-náučné diela resp. krásna literatúra od slovenských autorov.

Všetky publikácie sú k dispozícii používateľom na pracoviskách UK. Upozorní vás na ne nálepka s logom fondu a textom Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

Posledná aktualizácia: 10.09.2021