UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Overuj si fakty

UPJŠ v Košiciach spúšťa kampaň Overuj si fakty - kampaň proti dezinformáciám http://www.overujsifakty.sk/

Posledná aktualizácia: 10.09.2021