UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Nedostupné služby UK 13.9.2021

Dňa 13.9.2021 v čase 10:00 - 13:00 hod. budú z technických dôvodov nedostupné služby UK: registrácia používateľov, výpožičné služby, výstupy z evidencie publikačnej činnosti.
Za porozumenie ďakujeme.

Posledná aktualizácia: 22.09.2021