UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

UK UPJŠ od 13.9. 2021 podľa Covid automatu

Prevádzka Univerzitnej  knižnice UPJŠ od 13.9. 2021 sa riadi podľa Covid automatu:

link:  Covid automat pre UK od 13.9.2021

Posledná aktualizácia: 18.10.2021