UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

UK UPJŠ 14.9.2021 zatvorená

Dňa 14.9.2021 je

UK UPJŠ v Košiciach

zatvorená.

Vedenie UK UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 22.09.2021