UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Aktuálne opatrenia

Aktuálne opatrenia účinné od 25.11.2021

Príkaz rektora PR 12/2021 - núdzový stav

Posledná aktualizácia: 09.05.2022