UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

ProQuest plánovaná technická odstávka

Z dôvodu  aktualizácií infraštruktúry nebudú v nedeľu 16. 1. 2022 od 4:00 do 12:00 dostupné databázy a nástroje
na viacerých platformách spoločnosti ProQuest.

Posledná aktualizácia: 18.01.2022