UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Nákup literatúry s podporou FPU

Vďaka projektu „Čítajme a vzdelávajme sa – podpora nákupu literatúry do fondu UK UPJŠ v Košiciach podporenému  Fondom na podporu umenia  v rámci svojej výzvy č. 8/2021 získala UK finančné prostriedky vo výške 8000 EUR. Samotná knižnica sa na projekte podieľala sumou 890 EUR. Fond UK tak bol  obohatený o 488 knižničných jednotiek. Tie sú k dispozícii používateľom na všetkých pracoviskách UK. Nájdete medzi nimi nielen odbornú ale aj beletristickú literatúru, ktorej vydanie  podporil FPU. Všetky zakúpené knihy sú označené logom fondu a doplnené textom  Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

Posledná aktualizácia: 26.01.2023