UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Oznam UK pre prvákov v AR 2022/2023

Informácie pre študentov podľa jednotlivých knižníc:

Filozofická knižnica 

Knižnica na FVS

Právnická knižnica 

Prírodovedecká knižnica

Lekárska knižnica 

Posledná aktualizácia: 28.07.2022