Prejsť na obsah

Medicína – Licencovaný prístup

0minút, 49sekúnd

ScienceDirect 

E-Books – UČEBNICE

multidisciplinárna

info

  používateľské   príručky inštruktáž

inštruktáže v anglickom jazyku:

help

turorials

tutorial – Advanced search

Scopus

Hirsch Index vyhľadávanie

multidisciplinárna

info 

používateľské príučky inštruktáž

inštruktáže v anglickom jazyku:

tutorials

tutorial – Searching for documents

Springer Link

multidisciplinárna

info

používateľské príručky inštruktáž

inštruktáže v anglickom jazyku:

tutorial – Welcome to SpringerLink

tutorial – Searching and browsing

 

Web of Science  

Obsahuje: 

Current Contents Connect, Medline, KCI – Korean Journal Database, SciELO Citation Index

Rozšírená o BIOSIS Citation Index 

Hirsch Index vyhľadávanie

multidisciplinárna

info

tipy na vyhľadávanie inštruktáž

inštruktáže v anglickom jazyku:

tutorials

tutorial – Search tips

tutorial – All databases search

Wiley Online Library 

 

multidisciplinárna

info

 

používateľské príručky inštruktáž

inštruktáž v anglickom jazyku:

help – Advanced search – search tips

 


Študuj na UPJŠ