Prejsť na obsah

Technika – Licencovaný prístup

0minút, 28sekúnd

KNOVEL

interaktívne tabuľky a grafy

– Sax’s Dangerous Properties of Industrial Materials

– Patty’s Toxicology

– Pilkey’s Formulas for Stress, Strain, and Structural Matrices

– Kerzner’s Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling

elektronická kolekcia interaktívnych plnotextových referenčných príručiek a databáz z oblasti prírodných vied, techniky, farmácie, potravinárstva, zdravia a hygieny

info 

 používateľské  príručky

inštruktáže v anglickom jazyku:

help

tutorials

tutorial – Searching in Knovel

Quick start guide

 


Študuj na UPJŠ