Prejsť na obsah

Multidisciplinárne – Licencovaný prístup

3minút, 30sekúnd

GALE

Cengage

Dostupné moduly:

 AcademicOneFile, GeneralOneFile, Infotrac Custom Journal

Vedné odbory:

biológia, chémia, ekonómia, životné prostredie, dejiny, marketing, politológia, psychológia

PRÍSTUP do 31.12. 2022

info

inštruktáž v anglickom jazyku:

tutorial – Using Gale’s InfoTrac Resources – Basics

Gale Reference Complete Tutorial

KNOVEL

interaktívne tabuľky a grafy

– Sax’s Dangerous Properties of Industrial Materials

– Patty’s Toxicology

– Pilkey’s Formulas for Stress, Strain, and Structural Matrices

– Kerzner’s Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling

Spája príručky a databázy pre technické a prirodovedné odbory, ale aj manažment s nástrojmi, ako sú vyhľadávanie materiálov a zlúčenín podľa ich fyzikálno-chemických vlastností, interaktívne tabuľky, grafy a rovnice.
Osobný účet umožňuje nielen správu informácií, ku ktorým sa chcete vrátiť, ale aj prístup ku Knovelu cez mobilné zariadenie a mimo počítačovej siete univerzity.

 

info

PRÍSTUP do 31.12.2022

používateľské príručky

inštruktáže v anglickom jazyku:

help

tutorials

tutorial– Searching in Knovel

Quick start guide

 

ProQuest

obsahuje:

 

ProQuest Central:

 fulltextová multidisciplinárna databáza zahraničnej literatúry – obchod, ekonómia, medicína, prírodné, spoločenské a humanitné vedy, technika a umenie

 Health & Medicine Ebooks:

kolekcia odborných elektronických monografií z produkcie významných vydavateľov zameraná na medicínu a  zdravotníctvo

ProQuest Dissertations & Theses Global:

sprístupňuje viac ako 4,7 mil. dezertačných prác z popredných svetových univerzít, z nich je 2,4 mil. prístupných v plnom znení (vo formáte PDF)

MEDLINE:

kompletná bibliografická databáze Národnej lekárskej knižnice USA obsahujúca citácie a abstrakty celosvetovej lekárskej literatúry 

 

PRÍSTUP do 31.12.2022

info – ProQuest Central

 

info – Health & Medicine Ebooks

 

info – ProQuest Dissertations & Theses Global

 

info – MEDLINE

ProQuest Central Search Tips

Search for a Book on Ebook Central-Video

Science Direct

e-knihy UČEBNICE

vedné odbory:

prírodné vedy, ekonómia, sociálne vedy, medicína, matematika 

info

používateľské príručky

inštruktáž

inštruktáže v anglickom jazyku:

help

turorials

tutorial – Advanced search

Scopus    

Hirsch Index vyhľadávanie

vedné odbory:

architektúra, urbanizmus; astronómia; biológia, biochémia; biotechnológie; doprava; drevárstvo, lesníctvo; ekonómia, obchod; elektronika, elektrotechnika; energetika; fyzika; geografia; geológia; hydrológia; hutníctvo, metalurgia; chémia; chemické inžinierstvo; informačná veda; matematika; materiály; medicína; patenty; počítače, software; poľnohospodárstvo; potravinárstvo; spoločenské vedy; stavebníctvo; strojárstvo; telekomunikácie; vzdelávanie; životné prostredie 

info

používateľské príručky

inštruktáž

inštruktáže v anglickom jazyku:

tutorials

tutorial – Searching for documents

Springer Link

 

vedné odbory:

architektúra, urbanizmus; astronómia; biológia, biochémia; biotechnológie; doprava; drevárstvo, lesníctvo; ekonómia, obchod; elektronika, elektrotechnika; energetika; fyzika; geografia; geológia; hydrológia; hutníctvo, metalurgia; chémia; chemické inžinierstvo; informačná veda; matematika; materiály; medicína; patenty; počítače, software; poľnohospodárstvo; potravinárstvo; spoločenské vedy; stavebníctvo; strojárstvo; telekomunikácie; vzdelávanie; životné prostredie 

info

používateľské príručky

inštruktáž

inštruktáže v anglickom jazyku:

tutorial – Welcome to SpringerLink

tutorial – Searching and browsing

Web of Science  

Obsahuje: 

Current Contents Connect, Medline, KCI – Korean Journal Database, SciELO Citation Index

 Rozšírená o:

BIOSIS Citation Index 

Hirsch Index vyhľadávanie

vedné odbory.

architektúra, astronómia; biológia, biochémia; ekonómia, elektronika, elektrotechnika; fyzika; geografia; geológia; humanitné vedy; hydrológia; chémia; informačná veda; legislatíva; matematika;; medicína; počítače, software; poľnohospodárstvo; potravinárstvo; spoločenské vedy; vzdelávanie; životné prostredie

info

tipy na vyhľadávanie

inštruktáž

inštruktáže v anglickom jazyku:

tutorials

tutorial – Search tips

tutorial – All databases search

Wiley Online Library 

vedné odbory:

veda o živote, veda o zdraví, fyzikálne, spoločenské a humanitné vedy 

info

používateľské príručky

inštruktáž

inštruktáž v anglickom jazyku:

help – Advanced search – search tips

 


Študuj na UPJŠ