UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Elektronické publikovanie na Prírodovedckej fakulte UPJŠ

P.č. Titul Autor ISBN
1. Jadrová chémia Andrea Morovská Turoňová 978-80-7097-868-9
2. Geografické poznatky bez hraníc Hlavný editor: Dušan Barabas 978-80-7097-836-8
3. Exactly Solvable Models in Statistical Physics Jozef Strečka 978-80-7097-795-8
4. Molekulová biofyzika Daniel Jancura, Gabriela Fabriciová 978-80-7097-774-3
5. Hydrochemisty, Lectures and practices. Svetlana Khlyntseva, Jaroslav Bazel, Halyna Khoreva 978-80-7097-722-4
6. Vybrané kapitoly z biogeografie pre geografov Dušan Barabas, Alena Labunová 978-80-7097-761-3

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011