UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Vydavateľstvo ŠafárikPress
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Edičná činnosť na UPJŠ v Košiciach


[KONTAKTY]

                 
  PhDr. Eva Medviďová
Vydavateľstvo ŠafárikPress
poverená vedením
Moyzesova č. 9, 040 01 Košice
 
Tel.: +42155 234 1617
Mob.: 0917 602 192
E-mail: eva.medvidova@upjs.sk
            Mgr. Andrea Dohovičová
Vydavateľstvo ŠafárikPress
Referát elektronického publikovania
Moyzesova č. 9, 040 01 Košice
 
Tel.: +42155 234 1626

E-mail: andrea.dohovicova@upjs.sk
                 

[LEGISLATÍVA]

  • Smernica č. 7/2018 o edičnej činnosti UPJŠ v Košiciach a jej súčasti
  • Smernica č. 8/2018 o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčasti
  • Smernica č. 1/2014 na zabezpečenie obehu účtovných dokladov na Univerzite
    Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach.
  • Dodatok č. 1 k Smernici č. 1/2014 na zabezpečenie obehu účtovných dokladov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach
  • Dodatok č. 11. k Príkazu rektora č. 3/2008 na zavedenie dizajn manuálu jednotného vizuálneho štýlu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v súvislosti s používaním loga  Vydavateľstva ŠafárikPress - Nové !

Návrat do hlavného menu ►


[FORMULÁRE]

Návrat do hlavného menu ►


[UŽITOČNÉ ODKAZY]


Návrat do hlavného menu ►

 

 

Posledná aktualizácia: 24.06.2019