UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Vydavateľstvo ŠafárikPress
українська
AIS2

Vydavateľstvo ŠafárikPress - edičná činnosť na UPJŠ v Košiciach

  PUBLIKOVANIE  (pre autorov)  

   NÁVODY (na vydávanie publikácií)  

  DOI - Prideľovanie identifikátorov   - Nové!

  LICENCIE - Creative Commons  - Nové!

   

  UNIVERZITNÁ  REDAJŇA  KNÍH  

  • Zmena otváracích hodín od 1. októbra 2019!

  • E-SHOP UNIBOOK 
    - internetový predaj vydavateľskej produkcie  UPJŠ v Košiciach

  KONTAKTY  

  NÁVRATKA   pre príjemcov povinných výtlačkov

  UŽITOČNÉ ODKAZY  


[KONTAKTY]

     
 

PhDr. Eva Medviďová
Vydavateľstvo ŠafárikPress
vedúca
Moyzesova č. 9, 040 01 Košice
 
Tel.: +42155 234 1617
Mob.: 0917 602 192
E-mail: eva.medvidova@upjs.sk

Mgr. Andrea Dohovičová
Vydavateľstvo ŠafárikPress
Referát elektronického publikovania
Moyzesova č. 9, 040 01 Košice
 
Tel.: +42155 234 1626

E-mail: andrea.dohovicova@upjs.sk

     

[LEGISLATÍVA]

Návrat do hlavného menu ►


[FORMULÁRE]

Návrat do hlavného menu ►


[UŽITOČNÉ ODKAZY]


Návrat do hlavného menu ►

 

 

Posledná aktualizácia: 10.10.2019