UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Edičná činnosť na UPJŠ v Košiciach


[KONTAKTY]

                 
  PhDr. Eva Medviďová
Oddelenie edičnej činnosti
vedúca
Moyzesova č. 9, 040 01 Košice
 
Tel.: +42155 234 1617
Mob.: 0917 602 192
E-mail: eva.medvidova@upjs.sk
            Mgr. Andrea Dohovičová
Oddelenie edičnej činnosti
Referát elektronického publikovania
Moyzesova č. 9, 040 01 Košice
 
Tel.: +42155 234 1626

E-mail: andrea.dohovicova@upjs.sk
                 

[LEGISLATÍVA]

  • Smernica č. 3/2016 o edičnej činnosti UPJŠ v Košiciach a jej súčasti
  • Dodatok č. 1 k Smernici č. 3/2016 o edičnej činnosti UPJŠ v Košiciach
  • Smernica č. 4/2016 o elektronickom publikovaní dokumentov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčasti
  • Pokyn rektora č. 3/2009 na zabezpečenie vnútorného obehu účtovných dokladov, ekonomických a finančných vzťahov v rámci edičnej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach

Návrat do hlavného menu ►


[FORMULÁRE]

Návrat do hlavného menu ►


[UŽITOČNÉ ODKAZY]


Návrat do hlavného menu ►

Posledná aktualizácia: 15.12.2017