UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Vydavateľstvo ŠafárikPress
українська
AIS2

Formuláre potrebné k vydaniu tlačených publikácií a CD

 

KONTAKT: PhDr. Eva Medviďová, Tel.: 055 234 1617, Mob.: 0917 602 192, E-mail: eva.medvidova@upjs.sk 

  • Ak potrebujete podrobné informácie ako publikovať, pozrite si sekciu NÁVODY.
  • Ak chcete dokument publikovať pod licenciou Creative Commons, všetky rady nájdete v sekcii LICENCIE CREATIVE COMMONS
Príloha č. 1     Návrhový list na vydanie vysokoškolských učebných textov/vysokoškolskej učebnice
Príloha č. 2     Návrhový list na vydanie vedeckej monografie
Príloha č. 3     Návrhový list na vydanie zborníka
Príloha č. 4     Návrhový list na vydanie ostatnej neperiodickej literatúry
Príloha č. 5     Návrhový list na vydanie periodickej publikácie
Príloha č. 6     Osnova recenzného posudku vysokoškolského učebného textu
Príloha č. 7     Žiadosť o pridelenie čísla ISBN
Príloha č. 8     Žiadosť o pridelenie čísla ISSN (pre tlačené periodické publikácie a publikácie na iných nosičoch – CD-ROM, disketa a pod.)

Typy licenčných zmlúv:

Príloha č. 9     a) Licenčná zmluva bez nároku na odmenu - 1 autor (vzor)
      b) Licenčná zmluva bez nároku na odmenu - viac autorov (vzor)
      c) Licenčná zmluva s odmenou po vydaní diela - 1 autor (vzor)
      d) Licenčná zmluva s odmenou po predaji časti nákladu - 1 autor (vzor)
      e) Licenčná zmluva s odmenou po vydaní diela - viac autorov (vzor)
      f) Licenčná zmluva s odmenou po predaji časti nákladu - viac autorov (vzor)

 

Návrat do hlavného menu ►

Posledná aktualizácia: 22.06.2020