UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Vydavateľstvo ŠafárikPress
українська
AIS2

Predaj vydavateľskej produkcie UPJŠ

 


Všetky dostupné publikácie vydané Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
ktoré sú určené na predaj si môžete zakúpiť aj v našom univerzitnom e-shope Unibook UPJŠ.

 

            Všeobecné obchodné podmienky predajne 

            Reklamačný poriadok predajne

            Ochrana osobných údajov - e- shop

 

Predaj vydavateľskej produkcie UPJŠ, skrípt a študijnej literatúry

ADRESA PREVÁDZKY UNIVERZITNEJ PREDAJNE KNÍH:
Tr. SNP 1

040 11 Košice

KONTAKT:
Eva Matyášová, Ing. Andrea Forraiová                                                      
Tel.: 055/234 1635, VoIP 1635                               
E-mail:   eva.matyasova@upjs.sk
               andrea.forraiova@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 29.06.2020