UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Európske dokumentačné centrum

Kováčska 26
041 80 Košice
tel.: +421 55 234 1642
e-mail:
kniznica@upjs.sk

 

Periodická a neperiodická literatúra Európskeho spoločenstva vydávaná vydavateľstvom ES v Luxemburgu. Prezenčné výpožičné, konzultačné, rešeršné a reprografické služby zo sprístupňovaných dokumentov.

Fond EDC obsahuje monografie vydané EUR-OP od roku 1995 a časopisy. Väčšina publikácií je v anglickom jazyku. Tematické oblasti: európska integrácia, colná únia a obchodná politika, poľnohospodárstvo, zamestnanosť, sociálne otázky, právo, doprava, energetika, regionálna politika, životné prostredie, výskum, vzdelávanie a štatistika. Veľkú časť fondu tvorí legislatíva EÚ. 

Otváracie hodiny  
Pondelok - Štvrtok:   9.00 - 16.00
Piatok: 9.00 - 14.00
 

 

  • Katalóg EDC - pre vyhľadávanie dokumentov slúži online katalóg Univerzitnej knižnice
  • EUR-Lex poskytuje priamy bezplatný prístup k právu Európskej únie. Služba umožňuje aj nahliadnuť do Úradného vestníka Európskej únie a obsahuje okrem iného aj zmluvy, právne predpisy, precedenčné právo a návrhy legislatívy. Systém poskytuje rozsiahle možnosti vyhľadávania
  • EU Boookshop je online kníhkupectvo, knižnica a archív publikácií, ktoré boli vydané od roku 1952. Obsahuje 100 000 titulov a 190 000 elektronických verzií (PDF, e-knihy, CD, DVD atď.) vo viac ako 50 jazykoch vrátane 24 úradných jazykov EÚ (možnosť stiahnuť bezplatne plný text v pdf)
  • EUROPA portál Európskej únie; všetko, čo potrebujete vedieť a zistiť o EÚ (vzdelávanie, veda, práca, legislatíva, podnikanie, dane, cestovanie...)
  • Eurostat zbierka štatistických údajov zo všetkých členských štátov Únie
  • Vaša Európa pomoc a poradenstvo pre občanov EÚ
  • EUROLEGIS bezplatné právne poradenstvo. Jeho cieľom je poskytnúť rýchly prístup k informáciám o práve Európskej únie a jeho uplatňovaní na Slovensku. Kontakt eurolegis@europa.sk alebo tel.č. 02 / 54 43 17 18
  • Európsky parlament - Informačná kancelária na Slovensku

 

 

 

Posledná aktualizácia: 21.04.2016