UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Výstupy publikačnej činnosti UPJŠ pre Ministerstvo školstva SR (roky 2004 - 2013)

 

       Výstup za rok 2013 je vyhotovený za obdobie od 1.4.2013 - 31.3.2014.
Výstup za rok 2012 je vyhotovený za obdobie od 11.5.2012 - 31.3.2013.
Výstup za rok 2011 je vyhotovený za obdobie od 27.5.2011 - 10.5.2012.
Výstup za rok 2010 je vyhotovený za obdobie od 6.11.2009 - 26.5.2011.

Prehľady za jednotlivé roky boli vyhotovené podľa požiadavky MŠ SR v danom roku z centrálneho registra Evidencie publikačnej činnosti (CREPČ).
Viac informácií na adrese www.crepc.sk.
        
      
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Lekárska fakulta 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Prírodovedecká fakulta 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Právnická fakulta 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fakulta verejnej správy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Filozofická fakulta       2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Vedecko-pedagogické pracoviská 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
        
       tabuľkový prehľad za UPJŠ za rok 2009
        
       tabuľkový prehľad za UPJŠ za rok 2008
        
       Výstupy za roky 2004 a 2005 sú vyhotovené ku dňu 31.03.2006.
Výstup za rok 2006 je aktuálny ku dňu 10.01.2007.
        
       Výstup za rok 2007 je vyhotovený za obdobie od 11.01.2007 - 31.10.2007.
        
       Výstup za rok 2008 je vyhotovený za obdobie od 1.11.2007 - 31.10.2008.
        
       Výstup za rok 2009 je vyhotovený za obdobie od 1.11.2008 - 5.11.2009.

 

 

Posledná aktualizácia: 23.10.2017