UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Zoznam odoberaných periodík usporiadaný podľa názvu

Použité skratky:

STU - Lekárska knižnica - študovňa, Trieda SNP 1
SA1 - Prírodovedecká knižnica - študovňa, Park Angelinum 9
UK2 - Prírodovedecká knižnica - Medická 6
SP2 - Právnická knižnica - študovňa, Kováčska 26
FK1 - Filozofická knižnica - študovňa, Moyzesova 9
UK - Univerzitná knižnica, Moyzesova 9
BOT - Čiastková knižnica pri Botanickej záhrade, Mánesova 23
K08 - Čiastková knižnica pri Katedre anorganickej chémie, Moyzesova 11

 

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z - Ž

 

Názov Kraj.
vyd.
Odbor Lokačná značka
2016                      2017
IF
2015
Acta Electrotechnica et Informatica SK Fyz Výp k 10.2.2017 došlo č. 1,2,4    
Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca CZ Med STU STU 0,552
Acta Mathematica Universitatis Comenianae SK Mat SA1 SA1  
Acta Physica Slovaca SK Fyz k 10.2.2017 došlo č.1-3 SA1 0,500
Acta Virologica SK Med STU STU 1,222
Activitas Nervosa Superior (zmena názvu od r.2008, predtým Homeostasis in Health and Disease CZ Med k 10.2.2017 došlo č. 1-2 STU  
Alergie CZ Med STU STU  
Alkoholizmus a drogové závislosti SK Med k 10.2.2017 nedošlo č. 5 STU  
American Journal of Cardiology US Med STU   3,154
American Journal of Obstetrics and Gynecology US Med STU   4,681
Anesteziologie a intenzivní medicína CZ Med STU STU  
Archives of Dermatology- nový názov Jama Dermatology US Med STU   4,789
Archives of General Psychiatry od r. 2013 nový názov Jama Psychiatry US Med STU    
Archivum Mathematicum CZ Mat SA1 SA1  
Ateroskleróza, Metabolizmus, Klinika a Liečba SK Med k 10.2.2017 došlo č. 1-2 STU  
Biologie chemie zeměpis CZ Bio Geo Chém k 10.2.2017 došlo č.1 SA1  
Bolest CZ Med STU STU  
Bratislavské lekárske listy SK Med STU STU 0,454
British Medical Journal GB Med k 10.2.2017 došlo č.8039 - 8044   19,697
Bulletin slovenskej advokácie SK Právo SP2 SP2  
Bulletin slovenskej asociácie knižníc SK Kni k 10.2.2017 došlo č. 1-3 UK  
Cancer (iba verzia on line) US Med STU STU 5,646
Circulation US Med STU   17,202
Common Market Law Review UK Právo k 10.2.2017 došlo č. 1-3   1,824
Computerworld CZ Výp SA1 SA1  
Computing and Informatics SK Výp k 10.2.2017 došlo č. 1-3 SA1 0,524
Critical Care Medicine US Med STU   7,422
Czasopismo geograficzne PL Geo k 10.2.2017 došlo č. 1 SA1  
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding CZ Bio SA1 SA1 0,476
Česká a slovenská farmacie CZ Med STU STU  
Česká a slovenská gastroenterologie a výživa, nový názov Gastroenterologie a hepatologie CZ Med STU STU  
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie CZ Med k 10.2.2017 chýba č. 6 STU 0,209
Česká a slovenská oftalmologie CZ Med STU STU  
Česká a slovenská psychiatrie CZ Med STU STU  
Česká gynekologie CZ Med STU STU  
Česká radiologie CZ Med STU STU  
Česká revmatologie CZ Med k 10.2.2017 chýba č. 4 STU  
Česká stomatologie.Praktické zubní lékařství CZ Med STU STU  
Česko-slovenská dermatologie CZ Med k 10.2.2017 chýba č. 6 STU  
Česko-slovenská patologie a soudní lékařství CZ Med STU STU  
Česko-slovenská pediatrie CZ Med STU STU  
Československá psychologie CZ Psych STU, SA1, FK1 STU, SA1, FK1 0,236
Československý časopis pro fyziku CZ Fyz SA1 SA1  
Daňový a účtovný poradca podnikateľa SK Eko Právo SP2 SP2  
Demografie CZ Soc SA1 SA1  
Derma SK Med STU STU  
Diabetes a obezita SK Med STU STU  
Diabetologia DB Med STU   6,206
Diabetologie, metabolismus, endokrinol. a výživa CZ Med STU STU  
Duševné vlastníctvo SK Vých č. 1-2 print, č. 3, 4 vo forme PDF SP2  
Ekonomický časopis SK Eko SP2 SP2 0,606
Endocrine regulations SK Med STU STU  
Enviromagazín SK Bio k 10.2.2017 došlo č. 1-5 BOT  
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie CZ Med STU STU 0,268
Farmaceutický obzor SK Med k 10.2.2017 chýba č. 7-12 STU  
Filozofia SK Fil SA1 SA1  
Finance a úvěr CZ Eko SP2 SP2  
Floristika CZ Bio BOT BOT  
Folia biologica CZ Med STU STU 0,833
Gastroenterológia pre prax SK Med STU STU  
Gastroenterology US Med STU   18,187
General Physiology and Biophysics SK Med STU STU 0,892
Geografia SK Geo k 10.2.2017 nedošlo ani jedno číslo SA1  
Geografický časopis SK Geo SA1 SA1  
Geografie CZ Geo SA1 SA1 0,415
Geographia Cassoviensis SK Geo SA1    
Geriatria SK Med k 10.2.2017 došlo č. 1-2 STU  
Gynekolog CZ Med k 10.2.2017 došlo č. 1-4 STU  
Gynekológia pre prax SK Med STU STU  
Historická revue SK His SP2 SP2  
Historický časopis SK His SP2 SP2  
Hospodárske noviny SK Eko SP2    
Hygiena CZ Med STU STU  
Hypertension US Med STU   6,350
Chemické listy SK Chém STU, K08 STU, K08 0,279
Chest US Med k 10.2.2017 došlo č. 1,3 STU 6,136
Chip CZ Výp UK UK  
Interná medicína SK Med STU STU  
IT lib SK Kni UK UK  
Journal of Allergy and Clinical Immunology US Med STU STU 12,485
Journal of Bone and Joint Surgery A US Med STU STU 5,163
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism US Med STU   5,531
Journal of Hand Surgery-Brit. Eur. Vol. GB Med STU    
Journal of Medical Microbiology GB Med k 10.2.2017 chýba č.. 7-8   2,269
Journal of Urology US Med STU   4,700
Jurisprudence CZ Právo SP2 SP2  
Justičná revue SK Právo SP2    
Kardiológia, nový názov Cardilogy Letters SK Med STU STU  
Kazuistiky v diabetolologii CZ Med k 10.2.2017 chýba č. 4 STU  
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL CZ Med k 10.2.2017 chýba č. 4 STU  
Klinická biochemie a metabolismus CZ Med STU STU  
Klinická imunológia a alergológia SK+CZ Med k 10.2.2017 nedošlo ani jedno číslo STU  
Klinická onkologie CZ Med STU STU  
Klinická urológia SK Med STU STU  
Komenský CZ Vých k 10.2.2017 došlo č. 1,2 SA1  
Kozmos SK Fyz SA1 SA1  
Kriminalistika CZ Právo SP2 SP2  
Kultúra slova SK Jazyk FK1 FK1  
Kultúrne dejiny SK Dejiny FK1 FK1  
Kybernetika CZ Výp SA1 SA1 0,628
Lancet GB Med STU   44,002
Laryngoscope US Med STU STU 2,272
Lekársky obzor SK Med k 10.2.2017 chýba č. 11-12 STU  
Liečivé rastliny SK Bio BOT BOT  
Lymphology US Med k 10.2.2017 chýba č. 4 STU 1,921
Matematika fyzika informatika CZ Fyz Mat Výp vychádza elektronicky    
Mathematica Bohemica CZ Mat SA1 SA1  
Mesto a dejiny SK Dejiny k 10.2.2017 chýba č .2    
Mezinárodní vztahy CZ Polit Právo SP2 SP2  
Miniinvazívna chirurgia a endoskopia SK Med k 10.2.2016 došlo č. 1 STU  
Mládež a spoločnosť SK Filozofia k 10.2.2017 chýba č. 4 FK1  
Moderní gynekologie a porodnictví CZ Med k 10.2.2017 došlo č. 1 STU  
Muscle and Fitness CZ/SK Šport k 10.2.2017 došlo č. 1-10    
Neoplasma SK Med STU STU 1,961
Neurológia SK Med STU STU  
Neurology US Med STU   8,166
Obchodní právo CZ Právo SP2 SP2  
Obrana a strategie Defence and Strategy CZ Armáda k 10.2.2017 došlo č. 1 FK1  
Obzory matematiky, fyziky a informatiky SK Fyz Mat Výp SA1 SA1  
Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontology US Med STU STU 1,457
Organon F SK Vých vychádza elektronicky    
Ortodoncie CZ Med STU STU  
Ošetrovateľský obzor SK Med STU STU  
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia SK Med STU- e- časopis, STU- e-časopis  
Otorinolaryngologie a foniatrie CZ Med STU STU  
Pedagogická orientace CZ Vých k 10.2.2017 došlo č. 1-3 SA1  
Pedagogické rozhľady SK Vých vychádza elektronicky    
Pedagogika CZ Vých SA1 SA1  
Pediatria SK Med STU STU  
Physiological Research CZ Med STU STU 1,643
Pokroky matematiky fyziky astronomie CZ Astronóm Fyz Mat k 10.2.2017 došlo č. 1-3 SA1  
Práca, mzdy a odmeňovanie SK Eko SP2 SP2  
Práce a mzda CZ Právo SP2 SP2  
Pracovní lékařství CZ Med k 10.2.2017 chýba č. 4 STU  
Prague Medical Report (predtým Sborník lék. Vychádza oneskorene) CZ Med STU STU  
Praktický lékař CZ Med STU STU  
Právník CZ Právo SP2 SP2  
Právní radce CZ Právo SP2 SP2  
Právny obzor SK Právo SP2 SP2  
Právo a rodina CZ Právo SP2 SP2  
Psychológie pro praxi CZ Psychologia k 10.2.2017 došlo č. 1-2 FK1  
Psychológia a patopsychológia dieťaťa (Vychádza oneskorene) SK Psych STU,SA1, FK1 - k 10.2.2017 došlo č. 1-3 STU, SA1, FK1  
Psychologie dnes CZ Psych STU STU  
Quark SK Fyz Tech SA1 SA1  
Quintessenz CZ Med STU STU  
Receptář na každý den CZ Bio Poľ BOT BOT  
Rehabilitace a fyzikální lékařství CZ Med STU STU  
Rehabilitácia SK Med STU STU  
Remedia CZ Med STU STU  
Revue medicíny v praxi SK Med STU STU  
Rheumatologia SK Med STU STU  
Romboid SK Lit k 10.2.2017 došlo č. 1-2, 4-6    
Rostlinolékař CZ Bio Med k 10.2.2017 došlo č. 1-5 BOT  
Rozhledy matematicko-fyzikální CZ Fyz Mat k 10.2.2017 došlo č. 1-3 SA1  
Rozhledy v chirurgii CZ Med STU STU  
Sestra a lekár v praxi SK Med STU STU  
Slovenská štatistika a demografia SK Soc SA1 SA1  
Slovenský lekár SK Med STU STU  
Stomatológ SK Med STU STU  
Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca CZ Med STU STU  
Studia psychologica SK Psych STU STU 0,620
Survey of Ophthalmology US Med STU STU 3,292
Telesná výchova a šport SK Šport k 10.2.2017 došlo č. 1-3    
Thaiszia SK Bot SA1    
Trestní právo CZ Právo SP2 SP2  
Učitel matematiky CZ Mat SA1 SA1  
Universitas Šafarikiana SK   FK1 FK1  
Univerzál - časopis študentov FF UPJŠ SK   FK1 FK1  
Urologické listy CZ Med k 10.2.2017 došlo č. 1    
Včelár SK Prír BOT BOT  
Vesmír CZ Fyz BOT, SA1 BOT, SA1  
Vestník Ministerstva zdravotníctva SR SK Med STU STU  
Vnitřní lékařství CZ Med STU STU  
Vojenská história SR Vojsko FK1    
Vox pediatriae CZ Med STU STU  
Vychovávateľ SK Vých k 10.2.2017 došlo č. 1-4 SA1  
Záhradkár SK Poľ BOT BOT  
Zahrádkář CZ Poľ BOT BOT  
Zahradnictví CZ Poľ BOT BOT  
Zdravotnické noviny nový názov Zdravotnictví a medicína CZ Med STU STU  
Zdravotnícke noviny SK Med k 10.2.2017 chýba č. 9,15,27-28,35,41 STU  
Živa SK Bio BOT, SA1 BOT, SA1  
Životné prostredie SK Bio BOT. SA1 BOT, SA1  

 

Posledná aktualizácia: 28.03.2017