UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Fotografie z podujatia "Nová generácia vo vyhľadávaní a dodávaní informácií: Za samostatných a spokojných používateľov"

24.2.2011


Posledná aktualizácia: 05.04.2011