UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Aktuality

Oznam UK

Oznam UK

Dňa 22.2.2019 budú pracoviská knižnice zatvorené

Oznam DOI

Oznam DOI

Prideľovanie DOI – Digital Object Identifier publikáciám vydávaným na univerzite v elektronickej podobe

Ponuka školení

Ponuka školení

Univerzitná knižnica ponúka zaujímavé informačné školenia