UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Aktuality

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

 Od septembra do decembra si môžete v Rakúskej knižnici pozrieť výstavu o Márii Terézii

Nová služba UK UPJŠ

Nová služba UK UPJŠ

Knižničné tituly v elektronickej podobe na počítačoch získaných v rámci dotácie Fondu na podporu umenia