Prejsť na obsah

Hodnotenie vedy a výskumu

1minút, 0sekúnd

Identifikátory autora

ORCID – jednoznačný identifikátor vedca

ORCID – prístup

ORCID – videonávod na vytvorenie účtu

Publons – nové prostredie pre Researcher ID

Bibliometria – zoznam metrík (scientometrické databázy Web of Science a Scopus, iné metriky) v slovenskom jazyku

Journal Impact Factor – videonávod na vyhľadanie IF

Kvartil časopisu – videonávod na vyhľadanie hodnoty kvartilu časopisu v JCR (WoS)

Scimago Journal & Country Rank (SJR) – zdroj scientometrických ukazovateľov časopisov a krajín zahrnutých v databáze Scopus (Elsevier)

Nastavenie alertov v citačnej databáze Web of Science

Nastavenie alertov v citačnej databáze Scopus

WoS – skratka k plnému textu – prezentácia (2018)

Mikroweb Web of Science Group pre ČR a SR – regionálna stránka (ponuky školení, prezentácie, informácie)

InCites – benchmarkingový a analytický nástroj (prezentácia 2018)

Leidenský manifest k meraniu výskumu – 10 princípov hodnotenia vedy a výskumu

Nový informačný nástroj pre výber vhodných časopisov na publikovanieleták NOVÉ!

ERIH PLUS – databáza vedeckých časopisov z oblasti humanitných a sociálnych vied (European Reference Index for the Humanities) 


Študuj na UPJŠ