UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Hodnotenie vedy a výskumu

Identifikátory autora 

ORCID - jednoznačný identifikátor vedca

ORCID - prístup

ORCID - videonávod na vytvorenie účtu

Publons - nové prostredie pre Researcher ID

Bibliometria - zoznam metrík (scientometrické databázy Web of Science a Scopus, iné metriky) v slovenskom jazyku

Journal Impact Factor - videonávod na vyhľadanie IF 

Kvartil časopisu - videonávod na vyhľadanie hodnoty kvartilu časopisu v JCR (WoS)

Scimago Journal & Country Rank (SJR) - zdroj scientometrických ukazovateľov časopisov a krajín zahrnutých v databáze Scopus (Elsevier)

Nastavenie alertov v citačnej databáze Web of Science

Nastavenie alertov v citačnej databáze Scopus

WoS - skratka k plnému textu - prezentácia (2018)

Mikroweb Web of Science Group pre ČR a SR - regionálna stránka (ponuky školení, prezentácie, informácie)

InCites - benchmarkingový a analytický nástroj (prezentácia 2018)

Leidenský manifest k meraniu výskumu - 10 princípov hodnotenia vedy a výskumu

Nový informačný nástroj pre výber vhodných časopisov na publikovanie - leták NOVÉ!

ERIH PLUS - databáza vedeckých časopisov z oblasti humanitných a sociálnych vied (European Reference Index for the Humanities) 

Posledná aktualizácia: 12.04.2022