UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Ako publikovať

MACHÁČEK, Vít a Martin SRHOLEC. Pod pokličkou Beallových seznamůStudie 6. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, 2017. 

PLCH, Lukáš a Jiří KRATOCHVÍL. Predátorské časopisy. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 48 s.

Pravidlá písania odborného článku - interaktívny tutoriál

Chcem publikovať. Ako ďalej? - prvá pomoc pri publikovaní

Ako publikovať (vydavateľstvo Taylor & Francis) - prezentácia (2018)

Správna vedecká prax - odporúčania pre vedeckú obec (2004)

Journal Finder - pomocník na vyhľadávanie vhodného časopisu pre publikovanie od Charlesworth Author Services a Research (2021)

Posledná aktualizácia: 20.10.2021