UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Otvorená veda

Politika v oblasti výskumu a inovácií  - Európska komisia

Horizon Europe - Rámcový program pre výskum, vývoj  inovácie 2021 - 2027

Informačný portál o Európskom otvorenom priestore (ERA) - Horizon Európa

Otvorená veda v SR - portál

Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021-2028 - dokument

Inštitucionálna politika UPJŠ pre otvorenú vedu

Posledná aktualizácia: 16.03.2022