UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Ako publikovať

Online kurz elektronického publikovania Spoločnosť Elsevier,producent informačných platform a databáz, spustila online kurz akademického publikovania - "Elsevier Publishing Campus", ktorého cieľom je ponúknuť akademickým a vedeckým pracovníkom znalosti a schopnosti potrebné pri publikovaní vedeckých a akademických prác.

Pravidlá písania odborného článku - interaktívny tutoriál

Správna vedecká prax  - odporúčania pre vedeckú obec (2004)

Čo je DOI - Digital Object Identifier

Kritériá výberu časopisov spoločnosti Thomson Reuters - prezentácia (2014)

Sprievodca publikovaním vo výskumných časopisoch (Emerald) - prezentácia (2014)

Predátorské časopisy - ako ich rozpoznáme?

Chcete publikovať, ale neviete, či časopis nepatrí medzi predátorov? Odporúčame 

Ako publikovať (vydavateľstvo Taylor & Francis) - prezentácia (2018) 

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) - zoznam vedeckých časopisov z oblasti humanitných a sociálnych vied so základnými informáciami o nich 

Posledná aktualizácia: 05.08.2019