UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2


Aktuality

Virtuálna študovňa UPJŠ

Virtuálna študovňa UPJŠ

Už vyše 1000 titulov zdigitalizovaných kníh z fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach je pre Vás dostupných v plnom texte v rámci spolupráce s CVTI SR ako priamo riadenou organizáciou MŠVVaŠ SR

Dočasné prístupy do databáz

Demo licencia

Demo licencia

Portál "Pracovné právo" - 10-dňová demo licencia

Virtuálna prehliadka