UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Voľný prístup k databáze JoVE

Možnosť voľného prístupu k obsahu databázy JoVE na základe individuálnej registrácie do 15.6. 2020.

Journal of Visualized Experiments - JoVE  sprístupňuje špičkové riešenia pre rozvoj výskumu a vedeckého vzdelávania vytváraním a publikovaním videí vedeckých experimentov z najlepších laboratórií po celom svete. 


Do 15. júna 2020 máte možnosť dostať sa k obsahu databázy Jove Education na základe individuálnej registrácie na https://www.jove.com/


Do JoVE Education bol pridaný ďalší obsah:

Nové videá  v JoVE Core Biology - naučte sa vedecké základy pomocou jednoduchých a zrozumiteľných video ukážok – nájdete aj nové kapitoly zamerané na biológiu rastlín.


JoVE Core Social Psychology  – videoučebnica, ktorá sa dá použiť ako primárny učebný zdroj alebo môže doplniť ďalšie učebné materiály.


Lab Manual Chemistry  - prineste si  laboratórium domov, obsahuje komplexné videá zamerané na učebné osnovy pre úvodné laboratórne kurzy chémie.


Databázu JoVE nájdete aj na našej stránke: https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/20857/

Posledná aktualizácia: 19.06.2020