UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Ponuka elektronických kníh

EBSCO sprístupnilo bezplatnú skúšobnú verziu kolekcie elektronických kníh publikovaných vydavateľstvom Harvard Business Publishing do 31.5.2020. 

Kolekcia obsahuje kompletný katalóg Harvard Business Review umožňujúci prístup k viac ako 600 e-knihám vrátane 400+ monografiám.

OBLASTI:

Obchodná komunikácia • Kariérny rozvoj • Rozhodovanie a riešenie problémov • Ekonomika • Podnikanie • Financie • Ľudské zdroje & Personálny manažment • Vedenie • Manažment • Marketing • Organizačné správanie • Osobný úspech • Rozvoj zručností • Strategické plánovanie

E- knihy môžete využiť v rámci IP adresy UPJŠ, prihlasovacie údaje k vzdialenému  prístupu poskytneme našim používateľom na vyžiadanie na mailovej adrese - andrea.moravcikova@upjs.sk.

Prístup ku elektronickej kolekcii  nájdete na našej webovej stránke:  https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/21452/

 

Posledná aktualizácia: 04.06.2020