UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Prístup k titulom z oblasti medicíny od spoločnosti Elsevier

Prístup k titulom z oblasti medicíny od spoločnosti Elsevier na platforme ClinicalKey Student do konca júna 2020, kde nájdete bohatý obsah, vrátane mnohých učebníc Elsevier, obrázkov z textov, ktoré je možné sťahovať, videí, podrobného indexovania, citačného manažéra, prístupu v režime offline atď.

Databáza je k dispozícii v rámci IP adresy UPJŠ na webovej stránke Univerzitnej knižnice na E-informačné zdroje – Skúšobné prístupy – MEDICÍNA, pre použitie Z DOMU je potrebné si nastaviť VZDIALENÝ PRÍSTUPZAREGISTROVAŤ SA v ClinicalKey:

AKO SI NASTAVIŤ VZDIALENÝ PRÍSTUP

REGISTRÁCIA NA ClinicalKey

ZOZNAM E-KNÍH S URL ODKAZMI

INŠTRUKTÁŽE v angličtine

Posledná aktualizácia: 03.07.2020