UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Ponuka vydavateľstva Wolters Kluwer, Lippincott Williams a Wilkins

Bezplatný prístup do zdravotníckych vzdelávacích zdrojov od vydavateľstva Wolters Kluwer – Lippincott Williams and Wilkins do 6.6.2020.

Obsahuje:

Ovid Journals

Gideon (Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network)
Visible body - trojrozmerné modely, ilustrácie a animácie základnej ľudskej anatómie a fyziológie. 

Prístup ku zdrojom nájdete na webovej stránke univerzitnej knižnice – E-informačné zdroje – Skúšobný prístup – Medicína – Ovid

Zdroje môžete využiť cez prihlasovacie údaje, ktoré poskytneme našim používateľom na vyžiadanie na mailovej adrese - andrea.moravcikova@upjs.sk.

 

Posledná aktualizácia: 12.06.2020