UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Demo licencia

Ak potrebujete počas dištančného štúdia alebo homeofficu prístup k odborným článkom a dokumentom z pracovného práva, portál "Pracovné právo" umožňuje individuálnu registráciu užívateľského konta na získanie 10-dňovej demo licencie.

Viac na  www.pracovnepravo.sk

Posledná aktualizácia: 29.07.2022