UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Skúšobný prístup do MIT Press Direct e-book Collection

Od 15. 10. do 14.11. 2020 máme nastavený ďalší skúšobný prístup. Vyskúšať si môžete výber z kolekcie e-kníh v databáze MIT Press Direct.  

MIT Press je jedným z najväčších a najvýznamnejších univerzitných vydavateľstiev na svete a popredným vydavateľom kníh a časopisov v oblasti vedy, techniky, umenia, spoločenských vied a dizajnu.  

Skúšobný prístup je zriadený na základe IP adresy Univerzitnej knižnice UPJŠ alebo nastavenia vzdialeného prístupu pre využitie z domu. 

MIT Press Direct e-book Collection nájdete na: https://direct.mit.edu/books  

alebo na webovej stránke Univerzitnej knižnice UPJŠ: https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/21452/ 

Postup ako si nastaviť vzdialený prístup k e-informačným zdrojom: https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/  

Posledná aktualizácia: 18.11.2020