UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Prístup k časopisom od Rockefeller University Press

Od 1.11. do 15.12.2020 sme od spoločnosti Accucoms získali skúšobný prístup do 3 časopisov z univerzitného vydavateľstva Rockefeller University Press (RUP):  

Journal of Cell Biology (JCB) - https://rupress.org/JCB 

Journal of Experimental Medicine (JEM) - https://rupress.org/JEM
Journal of General Physiology (JGP) - https://rupress.org/JGP 

Časopisy RUP publikujú priekopnícky výskum v oblasti prírodných vied a biomedicíny od popredných výskumníkov z celého sveta. 

Sú dostupné z IP adresy Univerzitnej knižnice UPJŠ, pre prácu a štúdium z domu na základe vzdialeného prístupu na vyššie uvedených odkazoch alebo na webovej stránke Univerzitnej knižnice UPJŠ: https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/23730/

Postup ako si nastaviť vzdialený prístup k e-informačným zdrojom: https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/ 

Posledná aktualizácia: 13.01.2021