UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Prístup k JoVE Core Chemistry

Až do konca roku 2020 dávame do pozornosti otvorený prístup k video učebnici JoVE Core Chemistry na interaktívnu výučbu základov chémie pre študentov bakalárskych odborov.  

Video učebnica začína so 110 animovanými videami na vysvetlenie základných pojmov a konceptov odboru (Key Terms and Concepts) a 33 praktickými laboratórnymi pokusmi (Scientists in Actions). 

Prístup je funkčný z akéhokoľvek zariadenia s online pripojením.  

U všetkých videí je k dispozícii obsah, prepis hovoreného komentára a možnosť zapnutia titulkov v angličtine.  

PRÍSTUPOVÉ ÚDAJE A VIAC INFORMÁCIÍ NA: 

webovej stránke Univerzitnej knižnice UPJŠ  - https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/23906/ alebo na www.aib.sk/novinky/2236-otvorený-pristup-k-jove-core-chemistry 

Posledná aktualizácia: 13.01.2021