UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Skúšobný prístup k elektronickým časopisom

 

Od 16.11. 2020 si môžete vyskúšať prístup k elektronickým časopisom vydavateľstva UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS od spoločnosti Accucoms, ktorý potrvá  až do 31.12.2020. 

Skúšobný prístup je zriadený na základe IP adresy Univerzitnej knižnice UPJŠ alebo nastavenia vzdialeného prístupu pre využitie z domu. 

Elektronické časopisy University of Chicago Press nájdete: 

Vydavateľstvo publikuje viac ako 80 časopisov zo širokej škály akademických disciplín z humanitných, spoločenských a prírodných vied, konkrétne z histórie, umenia a histórie umenia, vzdelávania, stredovekých a renesančných štúdií, ekonomiky, práva a politiky, biológie, biochémie a geológie.  

Zoznam časopisov a viac informácií

Návod ako si nastaviť vzdialený prístup

Posledná aktualizácia: 13.01.2021