UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Bezplatný prístup k článkom súvisiacim s koronavírusom

Viaceré vydavateľstvá poskytujú bezplatný prístup k článkom súvisiacim s koronavírusom pre lekárov, vedcov, ekonómov, ale aj laickú verejnosť.

CVTI SR pripravilo prehľad E-ZDROJOV - https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//e-zdroje/Coronavirus.pdf

Posledná aktualizácia: 13.05.2021