UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Voľne dostupné databázy

Okrem licencovaných databáz, ku ktorým potrebujete mať nastavený vzdialený prístup, existujú aj voľne dostupné databázy. Pripravili sme si pre vás niekoľko tipov, ktoré vám pri vašej práci alebo štúdiu môžu pomôcť. Všetky nájdete aj na našej webovej stránke: https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/23397/

1. Central and Eastern European Online Library - online archív, kde nájdete prístup k plným textom z 1 180 časopisov a dokumentov so vzťahom k témam z oblasti strednej, východnej a juhovýchodnej Európy.  

https://www.ceeol.com/

2. Europeana -  projekt na digitalizáciu európskeho kultúrneho dedičstva, kde nájdete viac ako 58 miliónov objektov (od obrazov až ku knihám). V rámci Europeany sa nachádza aj HISTORIANA, ktorá môže pomôcť pri vytváraní  vzdelávacích aktivít napr. na hodiny dejepisu.

https://www.europeana.eu/sk

https://historiana.eu/

Posledná aktualizácia: 12.04.2022