UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Voľný prístup do databázy

Databáza Transfusion Evidence Library je od januára 2021 voľne dostupná. 

Transfusion Evidence Library je  abstraktová databáza s odkazmi na plné texty vo voľne dostupných aj platených zdrojoch zhromažďujúca informácie pre odbor transfúzne lekárstvo. 

Vytvára ju NHS Blood and Transplant´s Systematic Review Initiative (SRI) pod vedením profesora Mikea Murphyho. 


Na jednom mieste nájdete informácie podľa medicíny založenej na dôkazoch (EBM): 

 • systematické prehľady a meta-analýzy (od r. 1980 po súčasnosť), 
 • randomizované kontrolované pokusy (od r. 2002+), 
 • ekonomické štúdie relevantné pre transfúziológiu (od r. 1990+). 

  SRI ku každému záznamu dopĺňa: 

  - klinickú špecializáciu: Blood Donors, Critical Care, Haematology and Oncology, Medicine, Obstetrics and Gynaecology, Surgery, 

  - zameranie: Blood Components, Clinical Practice, Donation Practice, Alternatives to Blood, 

  - PICO Summaries a kľúčové slová SRI. 
   

Databázu nájdete na: 

 webovej stránke Univerzitnej knižnice UPJŠ - https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/23402/ 

 alebo priamo na odkaze -  http://www.transfusionevidencelibrary.com/

Posledná aktualizácia: 22.11.2021