UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Online vzdelávací zdroj AccessMedicine

Na podporu lekárskeho vzdelávania zabezpečila Univerzitná knižnica do 16.04. 2021 skúšobný prístup do databázy AccessMedicine . 

AccessMedicine je online vzdelávací zdroj pre študentov medicíny, profesionálov a akademikov známy po celom svete. Používajú ho univerzity a inštitúcie vo viac ako 95 krajinách sveta. 

POSKYTUJE: 

- Aktualizovaný obsah najlepších lekárov a prístup k najnovším vydaniam viac ako 130 lekárskych učebníc vrátane popredných titulov, napríklad Harrison’s Principles of Internal Medicine. 

- Zdroje zodpovedajúce rôznym štýlom výučby a učenia sa. Okrem učebníc a prípadových štúdií existujú aj interaktívne študijné nástroje a multimediálna knižnica so stovkami videí a diagnostických snímok. 

PRÍSTUP: 

Prístup je zabezpečený na základe IP adresy zo siete UPJŠ v Košiciach: 

na webovej stránke Univerzitnej knižnice - Elektronické informačné zdroje - https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/24485/ 

alebo priamo na odkaze - https://accessmedicine.mhmedical.com/ 

WEBINÁR:

Školenie k databáze AccessMedicine - 17.3.2021 o 14:30 hod

Ak potrebujete databázu používať na diaľku z domu, kontaktujte nás (andrea.moravcikova@upjs.sk), aby sme vám zaslali prístupové údaje. 

Posledná aktualizácia: 19.04.2021