UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Skúšobný prístup od spoločnosti EBSCO

Do 25.4.2021 zabezpečila Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach nový skúšobný prístup do databázy POLITICAL SCIENCE COMPLETE, tentoraz od spoločnosti EBSCO.

Political Science Complete je jednou z najväčších svetových plnotextových databáz z oblasti politických vied.


OBSAHUJE TÉMY:

Komparatívna politika, Humanitárna tematika, Medzinárodné vzťahy, Právo a legislatíva, Nevládne organizácie, Politológia

VIAC INFORMÁCIÍ O OBSAHU V ANGLICKOM JAZYKU


PRÍSTUP:

Prístup je zabezpečený na základe IP adresy zo siete UPJŠ v Košiciach: https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/24580/  alebo priamo na odkaze: http://search.ebscohost.com 

Ak potrebujete databázu používať na diaľku z domu, kontaktujte nás (andrea.moravcikova@upjs.sk), aby sme vám zaslali prístupové údaje

Posledná aktualizácia: 25.03.2021