UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Skúšobný prístup

O DATABÁZE:

ClinicalKey Student je interaktívny vzdelávací portál, kde nájdete vedeckú a študijnú literatúru, odporúčané postupy, informácie o liekoch, ako aj procedurálne videá a ďalšie vzdelávacie materiály.

 

KDE NÁJDETE DATABÁZU:

Na našom webe - https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/24867/
Prístup je možný z IP adries univerzity alebo pomocou vzdialeného prístupu z domu.
Pre použitie databázy je potrebné si v nej vytvoriť osobný profil.
Pokiaľ už máte osobný účet v iných e-zdrojoch od Elsevieru, napr. ScienceDirect a Scopus, môžete ho použiť na prihlásenie sa do ClinicalKey Student.

 

AKO SI NASTAVIŤ VZDIALENÝ PRÍSTUP:

https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/23901/

 

VIAC INFORMÁCIÍ A NÁVODY K POUŽITIU CLINICALKEY STUDENTS ( v anglickom jazyku):

https://elsevierresources.com/clinicalkey/files/2020/05/Elsevier_ClinicalKey_QRC_5_15_20.pdf

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0J4un4elIGppVGAyqorPYuTWJvuiFhMc

Posledná aktualizácia: 13.05.2021