UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Prístup k časopisom od Rockefeller University Press (RUP)

Od 2.9. 2021 do 28.2. 2022 sme od spoločnosti Accucoms získali skúšobný prístup do 3 časopisov z univerzitného vydavateľstva Rockefeller University Press (RUP):  

 

Časopis vznikol v roku 1955 a publikuje informácie o pokrokoch vo všetkých odboroch základnej bunkovej biológie, ako aj v aplikovaných odboroch – imunológie, neurobiológie, metabolizmu, mikrobiológie, vývojovej biológie a biológie rastlín –  so zameraním na bunky. 

Časopis bol založený v roku 1896. Publikuje články poskytujúce nové konceptuálne pohľady do oblasti imunológie, neurovedy, biológie rakoviny, vaskulárnej biológie, mikrobiálnej patogenézy a biológie kmeňových buniek. 

Časopis vydavateľstva Rockefeller University Press. Bol založený v roku 1918 a publikuje mechanickú a kvantitatívnu bunkovú a molekulárnu fyziológiu tej najvyššej kvality. 

 

PRÍSTUP: 

Prístup k časopisom a viac informácií nájdete na  webovej stránke Univerzitnej knižnice UPJŠ: https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/25497/ 

Sú dostupné z IP adresy UPJŠ, pre prácu a štúdium z domu na základe nastavenia vzdialeného prístupu. 

POSTUP AKO SI NASTAVIŤ VZDIALENÝ PRÍSTUP K E-INFORMAČNÝM ZDROJOM: https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/23901/ 

Posledná aktualizácia: 02.09.2021