UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

JoVE Core Organic Chemistry a JoVE Encyclopedia of Experiments: Cancer Research

JoVE Core Organic Chemistry

Vysvetľuje základné pojmy stereochémie, reakcií a mechanizmov pomocou stručných a ľahko pochopiteľných animovaných video lekcií.  
Videá demonštrujú aplikáciu súvisiacich konceptov v klasických a originálnych výskumných experimentoch vykonávaných v dnešných laboratóriách po celom svete. 
 
JoVE Encyclopedia of Experiments: Cancer Research

Nová online video encyklopédia pokročilých výskumných experimentov v rámci  platformy JoVE. 
Nájdete v nej sekcie: 
Breast Cancer, Lung Cancer, Leukemia, Pancreatic Cancer, Colorectal Cancer, Skin Cancer a Gynecological Cancer sections. 

Videá je možné zdieľať, vkladať na webové stránky, napr. systému Moodle. 
Pre všetky videá je k dispozícii obsah, prepis hovoreného komentára a možnosť zapnúť anglické titulky. 

Do databázy je možné pristupovať z IP adresy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. 
Pre použitie databázy z domu je potrebné sa zaregistrovať (Sign In vpravo hore) prostredníctvom svojho inštitucionálneho e-mailu. 

Posledná aktualizácia: 22.11.2021