UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Skúšobný prístup ku knihám a učebniciam od vydavateľstva World Scientific Publishing

Využite skúšobný prístup ku knihám a učebniciam od vydavateľstva World Scientific Publishing. 
 
V databáze nájdete odbory ako: 
ázijské štúdiá | ekonomické vedy | fyzika a astronómia | chémia | matematika | materiálové vedy |
medicína | nanovedy a nanotechnológie | nelineárna veda, chaos a dynamické systémy | počítačová veda |
prírodné vedy | spoločenské vedy | technika 
 
Prístup zabezpečila Univerzitná knižnica UPJŠ v spolupráci so spoločnosťou Albertina icome Bratislava
a potrvá až do 31. 1. 2022. 
 
Databázu a viac informácii nájdete na našej webovej stránke
Je prístupná v rámci IP adresy UPJŠ. 

Posledná aktualizácia: 22.11.2021