UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

27. januára sme si pripomenuli Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.  

 Ak sa o tejto časti histórie chcete dozvedieť viac, v rámci Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach máte v Proquest Ebook Central na nasledovnom odkaze prístup k viacerým knihám: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/upjs-ebooks/search.action?query=holocaust&fbclid=IwAR2kjiyjlX0ePZc4Urwc2kHnX210ZKeaM8_ciugaNVFFZKprnErL0daoDu8 

 

Pre zobrazenie dostupných kníh pre UPJŠ je nutné zakliknúť BOOK STATUS - Owned and subscribed to by my library. 

Posledná aktualizácia: 01.06.2022