UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

HeinOnline International Core

Do 5.7. 2022 Univerzitná knižnica UPJŠ zabezpečila skúšobný prístup do databázy HeinOnline. 

 

Balíček HeinOnline International Core obsahuje viac ako 15 databáz určený špeciálne pre organizácie a inštitúcie mimo USA. 

V digitálnej knižnici nájdete takmer 3 000 právnych a s právom súvisiacich časopisov vydávaných vo viac ako 60 rôznych krajinách spolu s tisíckami austrálskych, kanadských a európskych právnych materiálov, základnými zahraničnými právnickými ročenkami a množstvom medzinárodných vládnych publikácií. 

Tematicky zahŕňa:  

  • ústavné a trestné právo 
  • vzdelávanie 
  • ľudské práva 
  • medzinárodný obchod 
  • morské právo 
  • štúdie o ženách 

 

Databázu nájdete na našom webe

alebo priamo na odkaze – preklik na https://heinonline.org/HOL/Welcome 

 

HeinOnline International Core funguje z IP adresy Univerzitnej knižnice. 

 

Posledná aktualizácia: 02.06.2022