UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Wiley- e-knihy

Objavte do 30.6.2022 špičkové tituly od najznámejších vedcov, oceňovaných autorov a renomovaných výskumníkov. 

Kolekcia online kníh z vydavateľstva Wiley obsahuje viac ako 21 000 vedeckých a odborných kníh, príručiek, slovníkov, sprievodcov a prelomových knižných sérií z vedných odborov: 

Obchod, financie a účtovníctvo 

Chémia 

Fyzikálne vedy a inžinierstvo 

Zdravie a lekárske vedy 

Humanitné vedy 

Vedy o živote a Zemi 

Matematika a štatistika 

Spoločenské vedy a psychológia 

Veterinárne vedy 

 

Viac informácií o online kolekcii kníh: https://www.wiley.com/learn/librarysolutions/online-books.html

Knihy nájdete  na našej webovej stránke v rámci databázy Wiley

alebo priamo na odkaze: https://onlinelibrary.wiley.com/  

Prístup funguje z IP adresy Univerzitnej knižnice UPJŠ alebo pre využitie z domu cez nastavenie  vzdialeného  prístupu. 

Návod ako si nastaviť vzdialený prístup: https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/23901/ 


 

 

Posledná aktualizácia: 02.06.2022