UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Aktuality

Univerzitný deň športu 2017

Univerzitný deň športu 2017

Dňa 11. októbra 2017 sa uskutočnila tradičná celouniverzitná športová akcia Univerzitný deň športu. Táto akcia pozostáva z troch športových oblastí.