UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Aktuality

Oznam

Oznam

V letnom semestri začíname hrať vysokoškolskú volejbalovú ligu 1.3.2018...

Oznam

Oznam

PLAVÁREŇ ZAČÍNA V LETNOM SEMESTRI 2017-18 V PONDELOK 19.2. 2018!

Oznam

Oznam

Výučba športových aktivít pre fakulty UPJŠ sa začína 19.2.2018...

Prijímacie konanie na akademický rok 2018/2019

Prijímacie konanie na akademický rok 2018/2019

Záujemcovia o štúdium bakalárskeho študijného programu „ Šport a rekreácia“ na UTVŠ UPJŠ, môžu podať prihlášku aj elektronickou formou.
Termín podávania prihlášok: do 15.4.2018