UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Univerzitný deň športu 2017

Dňa 11. októbra 2017 sa uskutočnila tradičná celouniverzitná športová akcia Univerzitný deň športu. Táto akcia pozostáva z troch športových oblastí.