UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Aktuality

2. kolo prijímacieho konania na AR 2022/2023

Podmienky prijatia na štúdium pre študijný program Šport a rekreácia v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme pre akad. rok 2022/2023.
Podávanie prihlášok do 30.7.2022

Akademické majstrovstvá SR 2021 vo futsale

Kolektív na UPJŠ je silný a našou výhrou je už to, že sa dokážeme každoročne spojiť do silného futsalového tímu, ktorý hrdo reprezentuje UPJŠ. Chlapcov budeme stále podporovať a ďakujeme im za ich športové výkony.